COSTUMS

Ruc català

CAT. El ruc o guarà català és la raça autòctona de Catalunya i forma part del nostre patrimoni genètic i cultural. N’hi ha qui el consideren l’animal nacional de Catalunya. Les seves orelles apuntan sempre cap amunt. És el millor ruc del món!

CAST. El burro o “guarà” catalán es la raza autóctona de Cataluña y forma parte de nuestro patrimonio genético y cultural. Hay quienes lo consideran el animal nacional de Cataluña. Sus orejas apuntan siempre hacia arriba. ¡Es el mejor burro del mundo!

ENG. The Catalan donkey or “Guarà” is Catalonia’s autochthonous donkey and part of our genetic and cultural heritage. Sometimes considered as Catalonia’s national animal. The ears are straight and always point upwards. The best donkey in the world!Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *